VIDSTE DU?
at der i Ølsted på Midtfyn findes en skole i skønne omgivelser, der specialiserer sig i undervisning af udviklingshæmmede børn , og at skolen bygger på Rudolf Steiners pædagogiske værdigrundlag?

Skolen tilbyder børnene en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer, og hvor oplevelser i naturen, naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, matematik, gymnastik og eurytmi (bevægelseslære). Skoledagen tager udgangspunkt i, at børnene skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi.

Skoledagen går fra kl. 8 -12, og herefter er det muligt at komme i SFO. På de højere klassetrin går skoledagen fra kl. 8 -13. Ligeledes med mulighed for SFO efterfølgende. Den korte skoledag giver rig mulighed for en kombinations-ordning med skole og hjemmetræning. Endvidere kan den korte skoledag være et hensigtsmæssigt alternativ til de børn, som ikke kan rumme de længere dage i “heldagsskolerne”.

Der anvendes tegn til tale efter behov, og der er mulighed for, at børnene kan medbringe egne kommunikationsredskaber, fx. iPads, til kommunikationsbrug ved behov. 

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner skolen i Odense som er en friskole. Derfor indebærer det også egenbetaling samt engagerede forældre at have sit barn i specialklasserne på skolen i Ølsted. Til gengæld tilbyder skolen nogle enestående udviklingsmuligheder til disse unikke børn.

Staten betaler taxakørsel til børnene op til 25 km hver vej.

Optagelse

Almindeligvis begynder optagelsen af en elev i Specialklasserne med, at forældrene henvender sig til skolen. Gennem samtaler og besøg lærer eleven og forældrene forholdene på skolen at kende. Herefter henvender forældrene sig til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller sagsbehandleren i bopælskommunen. Den videre visitation foregår med skolens kollegium og den pågældende klasselærer som samarbejdspartnere.

I samråd med skolens administration, forældrene samt den kommune, eleven kommer fra, udarbejdes den endelige visitation.

Skolen samarbejder med PPR i Odense, og har egen psykolog, Susanne Wich, tilknyttet.

 

ER DU BLEVET NYSGERRIG EFTER AT HØRE MERE?

 så bed om en uforpligtende samtale med en af lærerne!

  • Send os en mail på info@specialklasserne.dk
  • Ring på tlf: 62692992 og aftal et besøg og en samtale
  • Spørgsmål til forældregruppen kan stilles til Per Johan Madsen
    på tlf: 20730144 eller på mail: pm@rss-odense.dk 

 

Med venlig hilsen og på gensyn

specialklassens lærere og initiativgruppen af forældre

20150813_112634