Forside

Specialklasserne ved Rudolf Steiner skolen

Gruppe_5-2016

 

Ude og Hjemme bragte en artikel om skolen. Se den her: 

Hvad forældrene siger:

Første gang man kommer til Ølsted og mærker atmosfæren med de smukt farvede huse og den rolige landsby-idyl med grønne omgivelser, føles det som at være trukket ud af det forhastede samfund og et sted hen med rummelighed og plads til alle. At dette ikke bare er en følelse, men faktisk også en realitet, når man stifter bekendtskab med skolen, gør det hele meget større.

At placere sit handicappede barn med behov for tryghed, rummelighed og masser af tid vil de fleste forældre kunne synes godt om. Skolen i Ølsted er en specialskole, som i min optik er rigtig god til også at undervise udviklingshæmmede, som rent intelligensmæssigt ligger lavest på skalaen.

Min søn Gustav med Downs syndrom kom til skolen i en alder af 13 år efter at have gået på en kommunal specialskole i seks år. Her havde han oplevet at skulle indgå i klasser med op til 10 elever med meget forskellige problemer og på meget forskellige niveauer samt hyppige lærerskift.

I Ølsted kom han til en klasse med 4 elever som arbejdede stort set på samme niveau og en stor kontinuitet i lærerkræfterne.

I Ølsted formår man via pædagogikken at skabe de rolige rammer og den rummelighed og forståelse for mennesket, som gør at de trods deres udviklingshæmninger kan udvikle sig mod en så stor som muligt selvstændighed og glæde ved livet og dets muligheder. I Ølsted lægges der vægt på det hele menneske – på at se på hvilke kompetencer der findes og bygge videre på det. Udover den almindelige undervisning på klassen arbejder skolen også sammen med bostederne i Ølsted om begivenheder som årstidsfester, kulturuge og meget mere. Denne integrering af alle de udviklingshæmmede i landsbyen giver dem en samhørighed og et netværk af venner, som de ellers kan have svært ved at finde sammen med.

Alt dette trådte Gustav ind i og blev straks taget med som en naturlig del af fællesskabet. Det er netop også et fællesskab, som det hele bygger på. Gustav blev hurtigt glad for stedet og udvikler sig hele tiden – i sit eget langsomme tempo. Han er gået fra at være en dreng der har svært ved at indgå i fællesskaber som dans og optræden til at medvirke som trommespiller i kulturugen og nu elsker han den ugentlige folkedans og de fester, der bliver afholdt. Dette ser jeg er sket, da Gustav føler sig tryg i omgivelserne og lærere og pædagoger har givet ham tid og plads til at udvikle sig. En stor del af det er også den kontinuitet, som skolen kan tilbyde ved for eksempel, at der ikke er hyppig udskiftning af lærerne, og at de er gode til at sparre med hinanden samt at give informationer om eleverne videre, således at en ny lærer/pædagog ikke skal starte på bar bund. Dette er nemlig yderst vigtigt, når eleverne er så dårlige til at udtrykke sig som Gustav til eksempel er det.

Som forælder til en snart voksen Gustav kan jeg kun give mine varmeste anbefalinger af skolen videre til kommende elever og forældre.

Stephan Kaae, far til Gustav med Downs syndrom

____________________________________________________________________________________

Vores søn Julius på 7 år begyndte i yngste klasse i august 2015 efter at have været hjemmetrænings-barn i over 4 år.  Det var ikke helt nemt at overlade Julius til andre efter i så mange år at have skræddersyet hans hverdag efter dagsform og behov.
Heldigvis oplever vi,  at Specialklasserne i Ølsted møder både Julius og os med en omsorg og en forståelse for netop det individuelle behov,  som vi næsten ikke havde turde drømme om i skoleregi!
Julius elsker sin skole, sine 3 klassekammerater og sine lærer / sine voksne! Når vi kommer om morgenen danser Julius ind, snurrer rundt og bliver hilst velkommen af både voksne samt store og små elever. Morgengåturen er et hit for Julius, som elsker at være udenfor, og resten af formiddagen bliver Julius både udfordret på sin selvhjulpethed og sit opmærksomhedsniveau, han får lov at bevæge sig meget, og der er også plads til en lille lur, når han bliver træt.

Alt dette kan vi dagligt læse om i Julius’ dagbog /kontaktbog, som vi også skriver tilbage i. Vores eftermiddage byder på hjemmetræning i Julius’ tempo, og dette lader sig gøre på grund af den rolige og stabile skoledag.

Vi glæder os til mere skole, årstidsfejringer og godt samarbejde i Ølsted.

Anna Ladefoged, mor til Julius 7 år

___________________________________________________________________________________

Vi har ledt længe efter det optimale skoletilbud til vores datter på 9 år, som har en sjælden kromosomfejl. Vi oplevede, at hun gik tilbage i sin udvikling efter opstart i det kommunale specialskoletilbud. Der er desværre ikke mange skoletilbud til denne målgruppe af børn, så vi valgte at hjemmeundervise hende i stedet, men kunne godt se at dette heller ikke var løsningen. Selina er en meget social pige og hun savnede den daglige omgang med børn, hun kunne spejle sig i.

Vi har længe vidst, at der lå en Steiner skole i Ølsted, men vi syntes, at det lå lidt for langt væk. Og kommunen havde også meldt ud, at vi selv skulle betale for skolekørsel, hvis vi valgte en privatskole i stedet for det specialtilbud, som kommunen havde tilbudt. Så vi så det faktisk ikke som en mulighed, at Selina kunne gå i skole i Ølsted.

Tilfældigvis får vi kontakt med nogle forældre til børn på skolen og vi kan godt høre, at skolen er værd at give en chance, trods den lange afstand. Vi finder også ud af, at staten betaler skolekørslen, så det hele går op.

Selina startede i august 2015 og hun er i stor trivsel. Hun elsker at komme i skole. Hun viser dagligt sin store hengivenhed til de 3 voksne og de 3 klassekammerater, som hun omgås hver dag. Dagen starter og slutter altid med et kram eller et håndtryk. Skoledagen er kort, tryg og forudsigelig. Vi oplever et nærvær og en omsorg fra de voksnes side, som er helt unik. Vores børn bliver set og mødt. Der har også været plads til en mor som mig, der har haft lidt svært ved at give helt slip på min datter igen.

Vi føler os taknemmelige for, at vores datter har fået denne mulighed.

Når jeg oplever hele miljøet i Landsbyfællesskabet i Ølsted, som skolen er en del af, bliver jeg så glad på min datters vegne. Her er et sted, som udstråler omsorg, respekt, nærvær, sunde menneskelige værdier og relationer. Omgivelserne er hjemlige og varme. Her kunne jeg godt se Selina som voksen.

Carina Andersen, mor til Selina 9 år

__________________________________________________________________________________

Og skolepsykologen…

 Susanne Wichs udtalelse