Specialklasserne i Ølsted

Gruppe_5-2016

Specialklasserne optager nye elever til det kommende skoleår 2017/2018.

Som forælder til et udviklingshæmmet barn har man også frit skolevalg!

Er I/du interesseret i at vide mere, så kom og besøg os, når vi holder

Åben skole d. 27. september fra kl. 9-16.

Åbent Hus d. 31. oktober fra kl. 9-16.

I Ølsted på Midtfyn findes en skole i skønne omgivelser, der har specialiseret sig i undervisning af udviklingshæmmede børn og bygger på Rudolf Steiners pædagogiske værdigrundlag.

Se vores nye brochure her: Specialklasserne folder 

Skolen tilbyder børnene en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer, og hvor oplevelser i naturen, naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, regning, gymnastik og eurytmi (bevægelseslære). Skoledagen tager udgangspunkt i, at børnene skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi. På skolen har vi en talepædagog og en læsevejleder tilknyttet. Vi tilbyder også svømning og rideterapi.

Skoledagen går fra kl. 8 -12 for de mindste, og herefter er det muligt at komme i SFO. På de højere klassetrin går skoledagen fra kl.  8 -14. Ligeledes med mulighed for SFO efterfølgende. Den korte skoledag giver rig mulighed for en kombination med skole og hjemmetræning. Endvidere kan den korte skoledag være et hensigtsmæssigt alternativ til de børn, som ikke kan rumme de lange dage i “heldagsskolerne”.

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner Skolen i Odense, som er en friskole. Det indebærer derfor en egenbetaling at have sit barn i specialklasserne på skolen i Ølsted. Til gengæld tilbyder skolen nogle enestående udviklingsmuligheder til disse unikke børn.

Staten betaler taxakørsel op til 25 km hver vej i forbindelse med skolegangen.

Specialklasserne ved Rudolf Steiner skolen, Ølstedgårdsvej 4A, 5672 Broby, Tlf. 6269 2992