Specialklasserne i Ølsted

Specialklasserne optager nye elever til det kommende skoleår 2018/2019


I landsbyen Ølsted på Midtfyn findes en skole, Specialklasserne, der er specialiseret i undervisning af udviklingshæmmede børn og unge, og som bygger på Rudolf Steiners pædagogiske værdigrundlag.

Overalt i verden findes der lignende tilbud til børn, unge og voksne med intellektuelle og fysiske funktionsnedsættelser, idet den Steinerpædagogiske grundtanke kan udfoldes på forskellig vis. Specialklasserne hører under Rudolf Steiner-Skolen i Odense, men er på mange måder selvfølgelig en helt anden skole, idet Specialklasserne kun henvender sig til udviklingshæmmede børn og unge.

Børn og unge, der har brug for en rolig og fast struktureret hverdag uden for mange indtryk og skift at forholde sig til.

Børn og unge, der har brug for at være omgivet af de samme voksne dagen igennem, og som ikke magter at holde frikvarter i en skolegård sammen med 100 andre børn.

Børn og unge, der ikke magter at have en lang skoledag til klokken 16, men som har brug for at komme tidligere hjem og også have tid til leg og hvile. Således kan der også være plads til hjemmetræning og andre mere terapeutiske tiltag.

Forældrene skal vide, at der er frit skolevalg også for deres udviklingshæmmede barn. Man kan frit vælge et andet skoletilbud end det kommunale.

Specialklasserne tilbyder også ridning, svømning, læsevejledning, undervisning i IT for de støre elever, undervisning af talepædagog, udflugter, hyggelige årstidsfester, motion og naturoplevelser samt samvær med ligesindede fra landsbyen Ølsteds tre bofællesskaber. Fremtidsperspektiverne kunne være overgang til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) efter endt skolegang, og derefter et arbejds- og botilbud med værksteder som landbrug, gartneri og bageri.

Specialklasserne er et tiårigt skoletilbud med SFO, hvor der lægges vægt på såvel den boglige undervisning som den kreative og musiske undervisning. Skolen er også omgivet af en dejlig stor have, hvor der er rige udfoldelsesmuligheder.

Se vores nye folder her: Specialklasserne folder 


Specialklasserne hører under Rudolf Steiner-Skolen i Odense, som er en friskole. Det indebærer derfor en egenbetaling at have sit barn i specialklasserne på skolen i Ølsted. Til gengæld tilbyder skolen nogle enestående udviklingsmuligheder til disse unikke børn.

Staten betaler taxakørsel op til 25 km hver vej i forbindelse med skolegangen.

 

Specialklasserne ved Rudolf Steiner skolen, Ølstedgårdsvej 4A, 5672 Broby, Tlf. 6269 2992, e-mail: info@specialklasserne.dk