Forsiden

Gruppe_5-2016

Vidste du, at der i Ølsted på Midtfyn findes en skole i skønne omgivelser, der specialiserer sig i undervisning af udviklingshæmmede børn, og at skolen bygger på Rudolf Steiners pædagogiske værdigrundlag?

Specialklasserne optager nye elever til det kommende skoleår 2017/2018.

Kontakt skolen for indmelding og hold øje med hjemmesiden her for opdateringer om det kommende åbent hus arrangement.

Skolen tilbyder børnene en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer, og hvor oplevelser i naturen, naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, regning, gymnastik og eurytmi (bevægelseslære). Skoledagen tager udgangspunkt i, at børnene skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi.

Skoledagen går fra kl. 8 -12 for de mindste, og herefter er det muligt at komme i SFO. På de højere klassetrin går skoledagen fra kl. 8 -14. Ligeledes med mulighed for SFO efterfølgende. Den korte skoledag giver rig mulighed for en kombination med skole og hjemmetræning. Endvidere kan den korte skoledag være et hensigtsmæssigt alternativ til de børn, som ikke kan rumme de længere dage i “heldagsskolerne”.

Specialklasserne hører under Rudolf Steiner Skolen i Odense, som er en friskole. Derfor indebærer det også egenbetaling samt engagerede forældre at have sit barn i specialklasserne på skolen i Ølsted. Til gengæld tilbyder skolen nogle enestående udviklingsmuligheder til disse unikke børn.

Staten betaler taxakørsel op til 25 km hver vej til børnene i forbindelse med skolegangen.

Specialklasserne ved Rudolf Steiner skolen, Ølstedgårdsvej 4A, 5672 Broby,

Telefon: 6269 2992